Tematy
Numeru
10 (luty) 2006

W ZWIĄZKU

Nowe władze Klub Kosmetyczek

TARGI, WYSTAWY

Kobieta piekna i waleczna Mistrzowskie paznokcie

STRESZCZENIA WYKŁADÓW

Makijaz nastolatki Nastolatka u kosmetyczki

TEMAT SEZONU

Proof... not promises Te szalone lata 20 Matrioszki i wampy Nowy sezon - nowe
trendy w paznokciach

INSPIRACJE

Szarość, papierosy i kolor

MAKIJAŻ

Błysk czy transparencja?

ZDROWIE I URODA

Uroda spod skalpela Eliksir wiecznej młodości Wszystko o kolagenie

Klub Kosmetyczek

przy Związku Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej działa jako reprezentacja podmiotów branży kosmetycznej od 1997 r. W minionych latach zorganizowaliśmy 19 ogólnopolskich targów, co pozwoliło nam doskonale poznać specyfikę tej branży oraz potrzeby i problemy działających w nim osób i podmiotów.

Uczestnicy naszych targów wielokrotnie zwracali nam uwagę na potrzebę stworzenie rzeczywistej i efektywnej reprezentacji szeroko rozumianego środowiska kosmetyczek. Wychodząc naprzeciw tym sugestiom, we wrześniu 2004 r. powołaliśmy przy ZP WKP Klub Kosmetyczek. 

Głównym celem powołania Klubu jest stworzenie aktywnej grupy reprezentującej środowisko kosmetyczek w Polsce. Zarząd ZP-WKP pragnie wspólnie z Członkami Klubu identyfikować problemy i zagrożenia dotyczące grupy zawodowej kosmetyczek oraz proponować działania na rzecz ich rozwiązywania. Istotnym zadaniem Klubu jest także wspieranie jego członków w stałym podnoszeniu wiedzy zawodowej i fachowej środowiska kosmetyczek oraz rozwój zawodowej edukacji kosmetycznej.
Wspólne działania Związku i Klubu służyć będą także tworzeniu platformy współpracy z innymi organizacjami branżowymi oraz instytucjami naukowymi i edukacyjnymi środowiska kosmetyki profesjonalnej.

Jakie korzyści oferuje Klub Kosmetyczek?

Członkinie Klubu mają zagwarantowane różnorodne korzyści i przywileje, m.in.: bezpłatny, wielokrotny wstęp na wszystkie imprezy targowe organizowane przez ZP-WKP oraz rabaty przy zakupach na stoiskach członków ZP-WKP. Klubowiczki otrzymują także bezpłatną prenumeratę kwartalnika ZP-WKP oraz rabaty na inne wydawnictwa branżowe ZP-WKP. Specjalnie dla nich przygotowano także oferty wyjazdów na międzynarodowe konferencje kosmetyczne. 
Atrakcyjną propozycja dla członkiń Klubu jest oferta ubezpieczenia zawodowego OC z tytułu wykonywania czynności kosmetyczki, manikiurzystki i pedikiurzystki oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ofertę tę specjalnie dla naszych Klubowiczek przygotowało, we współpracy z ZP-WKP, Towarzystwo STU Ergo Hestia SA.
W związku z rosnącą liczbą roszczeń pacjentów i klientów zakładów kosmetycznych, kwestie ubezpieczenia tej grupy zawodowej nabierają szczególnego znaczenia. Oferta przygotowana dla członkiń KK jest unikalnym produktem na rynku ubezpieczeń również dlatego, że uwzględnia ryzyko zakażenia HIV oraz WZW, a także nie wyłącza skutków rażącego zaniedbania obowiązków, co realnie gwarantuje szeroki zakres ubezpieczenia. Ubezpieczeniem tym objęte zostały nieodpłatnie wszystkie zainteresowane Klubowiczki.

Kto może zostać członkiem Klubu Kosmetyczek?

Klub Kosmetyczek skupia osoby żywo zainteresowane własnym rozwojem zawodowym oraz aktywnym kształtowaniem rynku usług kosmetycznych. Członkiem Klubu może zostać osoba prawna lub fizyczna świadcząca usługi kosmetyczne, w szczególności: prowadzącą Gabinet Kosmetyczny Lemone lub inną placówkę świadczącą ten rodzaj usług, dysponująca udokumentowanym przygotowaniem do zawodu kosmetyczki i wykonująca pracę zawodową kosmetyczki na rzecz podmiotu świadczącego usługi kosmetyczne (gabinetu kosmetycznego), dysponująca min. rocznym doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.

Jak zostać członkiem?

Osoba, która chce przystąpić do Klubu Kosmetyczek przy ZP-WKP, powinna: złożyć lub przesłać deklarację członkowską do siedziby Związku, na adres: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 13, wnieść opłatę wpisową w wysokości 50 złotych, której potwierdzenie należy załączyć do deklaracji (Konto: Deutsche Bank nr 94 1910 1123 4000 0343 2121 0001), w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji dokonać wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 320 złotych.

Deklaracja członkowska Klubu Kosmetyczek i omówienie ubezpieczenia na str. www.kosmetyka-profesjonalna.pl

Zapraszamy!

Członkowie naszego klubu wymienieni są na stronie internetowej Związku.

KOSMETYKA PROFESIONALNA 10/2006

projekt i wykonanie: studioimpuls & zendesign